Hva skjer ?

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15

 

Oversikt søndagssamlinger, lag og foreninger, for barn, unge og voksne finner du på

 

Møtekalender

Lag og foreninger

Noen taler på forsamlingshuset blir tatt opp og vi har lagt ut lenker til slike opptak

 

Møteopptak

Scroll ned til en nyttårshilsen "fra" H.E. Wisløf

Møteuke 20.-25. februar

Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet:

Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden,

opptatt i herlighet.

 

1Tim 3:16

 

 

Emne i møteuka:

”Gudsfrygtens hemmelighed: Kristus!”

 

Emnet for ugen er hentet fra 1 Tim 3,16.

 

I det næste kapitel taler Paulus om at ”øv dig i Gudsfrygt” (1 Tim 4,7). Hvad vil det sige?

 

Talen om Gudsfrygt er en hovedsag i Skriften:

 

Trosfaderen Abraham lærte at frygte Gud ved Morija bjerg (1 Mos 22,12)

”At frygte Herren er begyndelsen til kundskab” (Ordsp 1,7).

”Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig” (Sl 130,4).

”Men er jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frygten for mig?” (Mal 1,6).

 

”Gudsfrygt er udtryk for intet mindre end det rette forhold til Gud. Det vil sige, at mit forhold til Gud er præget af den tryghed, som Guds frelse giver!” (Karl Riis: ”Frygt Gud – det bør hvert menneske gøre!”).

 

Påskemøter og Bibelhelg

På påskemøtene i mars/april taler Magne Birkedal og det blir ei Bibelhelg 1.-3. juni hvor Andreas Aarikstad taler

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org