Informasjon fra styret

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15

 

Styret

Tlf

Katrine

997 37 786

Geir Magne

959 11 262

Svein

934 81 353

Oddbjørn

400 77 911

Kristoffer

993 55 050

Bjørn

906 27 305

Steinar

416 90 624

Ansvarsområder

 

 • Katrine, sekretær, dåpssekretær, pianister
 • Geir Magne, kasserer,
 • Svein, nestformann, pr.sjef
 • Kristoffer, nattverd

 

 • Bente, 994 38 090, kaffe søndagssamling
 • Ragnar, 920 34 660, sosiale tiltak
 • Oddbjørn, møteverter, annonsering
 • Bjørn, dåp, eldtstefunksjoner
 • Steinar, formann, møteledere og talere, eldstefunksjoner

Fargekode #fadcb5

Møteledere

 

 • Møteleiar bør ha lest «notatet», særleg kap 9 og 16
 • Møteleiar tar kontakt med talaren tidleg i veka før møtet.
 • Møteleiar har ansvar for kollekt (Om det er møtvert, har møtevert ansvaret) og kan levere pengane i minibank, ktonr 3325.25.06379.
 • Møteleiar må avtale med kaffimatansvarleg kven som låser og bles ut lys. Møteleiaren har hovudansvaret.
 • Møteleiar bør huske å informere om arrangement på huset, særleg barne- og ungdomsarbeid. Det bør også komme ut info om dåp og nattverd i god tid.
 • Møteleiar har ansvar for å avklare med talar om det er ok med evt. lydopptak.
 • Forbedarar har ansvar for å informere møteleiar om kven dei er og kvar dei er.
 • Møteleiar bestemmer, gjerne saman med talaren, om det skal vere bønnemøte før møtet i møteveker.
 • Møteleiar har ansvar dersom det kjem opp bønneemner under møtet.
 • Om det er direkte vranglære i eit møte, må det taksast opp i forsamlinga, men det må ikkje nødvendigvis påpeikast der og då. Her må møteleiar avgjere, gjerne i samråd med andre.
 • Målføre: Vi vil prioritere nynorsk, men møteleiar er fri til å bruke bokmål.

Møtevert

 • komme tidlig til møtet og låse opp døra
 • se til at det ser nokså ryddig og greit ut
 • tenne lys
 • stå ved døra, dele ut sangbøker og ønske velkommen
 • samle inn kollekt og være med å telle opp, evt sett i minibank (avklar med møteleder) Kto 3325.25.06379
 • være obs på lydkvaliteten i begge salene og varsle lydteknikere.
 • ha gjerne et blikk på de som treng ein liten prat etter møtet

Teknikere

 • Sjekk om det er god lyd i begge saler. Ta en tur ned. Spør møtevert eller andre.
 • Ved evt lydopptak skal kun talen tas opp og taleren skal ha sagt ja på forhånd.
 • Andre på loftet må ikke distrahere teknikeren under møtet :-)
 • Jakob Trydal ansvar oppfølging tenknikere, tlf 988 38 336

Forbønnsordning

 • Forbederne kan kontaktes når som helst.
 • Enkelte søndager sitter to forbedere på bønnerommet etter søndagssamlingen, eller de er tilgjengelig oppe
 • Bønnelapper som legges i boksen i gangen blir bedt for av forbederne.
 • Forbedere:

Sissel Rodal 991 61 167 Karit Fosså 418 46 757 Anna Maria Sikveland 950 19 815

Jakob Trydal 988 38 336 Frode Lende 932 38 713 Steinar Trefjord 416 90 624

 

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org