Logginn

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15

 

T=taler, Ml=møteleder, Tk=tekniker, P=piano, Fb=Forbønn, Mv=møtevert, Sø=søndagsskole, K=kaffe

TRYKK F3-tasten på tastaturet og skriv navnet ditt i søkefeltet som kommer opp - så finner du hvor du står oppført!

2019

 

Lørdag 5.1., Fjellheimmøte kl 18. Thor Fremmegård og tidligere elever har ansvar for møtet.

 

Søn 6.1, T Stein Sandvik, Ml Mathias, Tk Bjørnar, P Irene, Fb Karit og Frode, K

 

Søn 27.1, T Ragnar Frafjord , Ml Frode, Tk Kristian, P Karoline, NATTVERD

 

Søn 10.2, T Jakob Middelton , Ml Rudi, Tk Mikael, P Katrine, Fb Anna Maria og Steinar, Kollekt Jæren misjonsradio, K

 

Dobbel møteuke Ons 13.2 - 24.2, T Øyvind Samnøy,

Onsdag 13. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Tove Elin, Fb, K

Torsdag 14. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Irene, Fb, K

Fredag 15. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Karoline, Fb, K

Lørdag 16. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Katrine, Fb, K

Søndag, 17. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk Geirmund, P Tove Elin, Fb Anna Maria og Steinar, K

Tirsdag, 19. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Irene, Fb, K

Onsdag, 20. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Karoline, Fb, K

Torsdag, 21. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Katrine, Fb, K

Fredag, 22. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Tove Elin, Fb, K

Lørdag, 23. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk, P Irene, Fb, K

Søndag, 24. Ml Ragnar, Bjørn, Oddbjørn, Tk Bjørnar, P Karoline, Fb Karit og Frode, K, DÅP - Guro og Jakob

 

Søn 3.3 T Steinar Harestad, Ml Berhard, Tk Kristian, P Katrine, Fb Sissel og Steinar, K

 

Søn 10.3, T Einar Krogedal, Ml Geir Magne, Tk Mikael, P Tove Elin, NATTVERD

 

Møtehelg, Fre 22.3- Søn 24.3, T Jon Håvard Gundersen

Fredag, Ml Svein/Rudi, Tk, P Irene, Fb, K

Lørdag, Ml Svein/Rudi, Tk, P Karoline, Fb, K

Søndag, Ml Svein/Rudi, Tk, P Katrine, Fb, K

Søn 7.4, T Eivind Gjerde, Ml Olav, Tk Bjørnar, P Tove Elin, Fb Sissel og (Jakob), K

 

Påskemøter 18.4-22.4 T John Peder Samdal

Skjærtorsdag, Ml, Tk, P Irene, NATTVERD

Langfredag, Ml, Tk, P Karoline, Fb, K

1. Påskedag, Ml, Tk, P Katrine, Fb, K

2. Påskedag, Ml, Tk, P Tove Elin, Fb, K

 

Søn 5.5, T , Ml Øystein, Tk Geirmund, P Irene, Fb Karit og Frode, K

 

Søn 12.5, T , M Olav, Tk Bjørnar, P Karoline, Fb Anna Maria og Steinar, K

 

Søn 19.5, T Oddvar Dahl , Ml Geir Magne,Tk Kristian, P Katrine, NATTVERD

 

Søn 26.5, T , Ml Kristoffer, Tk Mikael, P Tove Elin, Fb Sissel og (Jakob), K

 

1. Pinsedag Søn 9.6, T Egil Skutlaberg, Ml Mathias, Tk Geirmund, P Irene, Fb Karit og Frode, K

 

Søn 16.6, T , Ml Steinar, Tk Bjørnar, P Karoline, Fb Anna Maria og Steinar, K

 

Sommermøter

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org