Logginn

Frøyland misjonslag

NLM

I stillhet og i tillit skal deres styrke være.

Jes 30:15


T=taler, Ml=møteleder, Tk=tekniker, P=piano, Fb=Forbønn, Mv=møtevert, Sø=søndagsskole, K=kaffe

TRYKK F3-tasten på tastaturet og skriv navnet ditt i søkefeltet som kommer opp - så finner du hvor du står oppført!

2019

 

Søn 7.4, T Eivind Gjerde, Ml Olav, Tk Bjørnar, P Tove Elin, Fb Sissel og (Jakob), K


Påskemøter 18.4-22.4 T John Peder Samdal

Skjærtorsdag, Ml Steinar, Tk, P Irene, NATTVERD

Langfredag, Ml Steinar, Tk, P Karoline,

1. Påskedag, Ml Bjørn, Tk, P Katrine, 

2. Påskedag, Dåp Samuel Aarsand  Ml Bjørn, Tk, P Tove Elin


Søn 5.5, T Bjørn Lende , Ml Oddbjørn, Tk Geirmund, P Irene, Fb Karit og Frode, K


Søn 12.5, T Enok Kråkenes , Ml Olav, Tk Bjørnar, P Karoline, Fb Anna Maria og Steinar, 
(Vi blir på Frøyland og ikke Fotland og vanlig kaffe etter møtet)


Søn 19.5, T Oddvar Dahl , Ml Geir Magne,Tk Kristian, P Katrine, Dåp Dina Skogen


NB! Det er ikke søndagssamlnig 26. mai. Velkommen til regionårsmøte Kleppe bedehus


1. Pinsedag Søn 9.6, T Egil Skutlaberg, Ml Mathias, Tk Geirmund, P Irene, Fb Karit og Frode, K


Søn 16.6, T Terje Thorsen , Ml Steinar, Tk Bjørnar, P Karoline, Fb Anna Maria og Steinar, NATTVERD


Sommermøter

Frøyland misjonslag, NLM. www.froylandmisjonslag.org